Výroba, prodej a servis ortopedicko-protetických pomucek

 
Oropedické vložky  
Ortopedické vložky slouží ke korekci, respektive kompenzaci postižení nohou.
S využitím moderních technologií jsou vyráběny ortopedické vložky pro všechny druhy postižení, od těch nejběžnějších, jako je podélné a příčné plochonoží, kterými trpí vysoké procento populace, tak pro těžká a vrozená postižení nohou.
Podle druhu a stupně postižení a po dohodě s pacientem je určen typ ortopedických vložek, způsob odebrání měrných podkladů, provedení ortopedických vložek a technologie výroby.
ortopedické vložky

ortopedické vložky

Indikace:
vrozená plochá noha
Pes cavus
Pes valgus nebo varus
patní ostruhy
oslabení klenby nožní
bolestivá noha
korekce zkratu končetiny
pedes plani et transversoplani a další. . .

Výrobní doba je obvykle do týdne od odebrání míry.

Kódy pod kterými jsou ortopedické vložky propláceny: 16-0005250 (dětské - ZP hradí 300 Kč), 16-0000969 (tzv. jednoduché - ZP hradí 100,- Kč) a 16-0000971 (speciální pro kombinaci více postižení - ZP hradí 80%).

ORTHO-D.I.D., spol. s r.o. areál Bílovecké nemocnice a.s., 17.listopadu 538, 743 01, Bílovec
tel/fax: 556 410 811,  ICO: 64084086,  DIC: CZ-64084086,  KB Bílovec 9474140217/ 0100