Výroba, prodej a servis ortopedicko-protetických pomucek

 
Protézy horních a dolních končetin  

protéza protéza protéza

Protézy - funkční náhrady chybějících částí horních a dolních končetin.

U dolních končetin je cílem především poskytnutí statické a dynamické opory (umožnění stoje a pohybu), pokud možno bez pomoci podpůrných prostředků


U horních končetin je funkcí kosmetické krytí amputačního pahýlu, vyvážení trupu a částečná obnova funkce ruky především v případě myoelektrické protézy.

Lůžko protézy je vyráběno na základě sejmutého sádrového otisku z různých materiálů. Pro kontakt s tělem pacienta se používá nejčastěji akrylát, polyethylen a polypropylen, silikon, nebo polyuretan a v omezené míře i kůže. Rám lůžka se zhotovuje z plastů na bázi polyethylenu a polypropylenu, nebo z akrylátových pryskyřic s volitelnou pružností. Pro zpevnění rámu lůžka se používá uhlíkových vláken.


Podle výšky amputace a stavu pahýlku je pak dále možno zvolit způsob uchycení protézy na amputačním pahýlu, použít různé druhy kloubů a modulární segmenty, což v praxi dává těmto pomůckám vysokou variabilitu, která umožňuje pro každého pacienta vyrobit takovou pomůcku, která bude v nejvyšší možné míře krýt jeho hendikep a bude přizpůsobena jeho nárokům na komfort a aktivitě.
protéza

protéza
Výrobní doba se pohybuje podle náročnosti konkrétního typu protézy , standardně se však daří dodržet dodací lhůtu do tří týdnů od odebrání míry.

Kódy pod kterými jsou protézy propláceny jsou členěny podle typů protéz a aktivity pacienta a je tudíž lépe obrátit se přímo na některé naše pracoviště kde Vám rádi poskytneme podrobnější informace.

 
ORTHO-D.I.D., spol. s r.o. areál Bílovecké nemocnice a.s., 17.listopadu 538, 743 01, Bílovec
tel/fax: 556 410 811,  ICO: 64084086,  DIC: CZ-64084086,  KB Bílovec 9474140217/ 0100